wyszukiwanie zaawansowane
Strona główna » Odczynniki chemiczne do analizy [cz.d.a] » Wapń 99% granulowany 3.25-8 mm [7440-70-2]
Wapń 99% granulowany 3.25-8 mm [7440-70-2]

Wapń 99% granulowany 3.25-8 mm [7440-70-2]

Lach-ner

Dostępność: magazyn zewnętrzny - sprawdź czas wysyłki poniżej

Czas wysyłki: 5-10 dni roboczych

Numer katalogowy: PA-17-3BP4392

Wielkość opak.
100 g
100 g

Cena brutto: 427,19 zł

Cena netto: 347,31 zł

Ilość: szt.
Dodaj do koszyka

dodaj do schowka

  • Opis produktu
  • Katalog Lach-ner
  • Recenzje produktu (0)
  • COA
alt
1-Pentanol G.R. Lantanu tlenek G.R.
1,10-Fenantroliny chlorowodorek monohydrat G.R. Litu chlorek 1 hydrat cz.
1,10-Fenoloftaleina monohydrat G.R. Litu chlorek bezwodny G.R.
1,2-Dichloroetan G.R Litu węglan cz.
1,4-Dioksan G.R. Litu wodorotlenek 1 hydrat cz.
2,2,4-Trimetylopentan G.R. Magnezu azotan 6 hydrat G.R.
3-Metylobutan-1-ol G.R. Magnezu chlorek 6 hydrat G.R.
4-(Dimetyloamino)benzaldehyd G.R. Magnezu siarczan 7 hydart G.R.
4-Aminoantypiryna cz. Magnezu siarczan 7 hydrat cz.
4-Metylopentan-2-on cz. Magnezu siarczan bezwodny cz.
Acetaldehyd G.R. Magnezu tlenek jasny G.R.
Aceton cz. Magnezu węglan zasadowy zgodny z Ph.Eur.
Aceton G.R. Manganu (II) chlorek 4 hydrat G.R.
Aceton zgodny z Ph.Eur Manganu (II) siarczan 1 hydrat cz.
Acetonitryl G.R. Manganu (II) siarczan 1 hydrat G.R.
Aktywny węgiel w proszku Manganu (IV) tlenek 90% cz.
Alkohol benzylowy G.R. Metanol G.R.
Alkohol izopropylowy cz. Miedzi (I) chlorek G.R.
Alkohol izopropylowy G.R. Miedzi (I) tlenek cz.
Amonu azotan cz. Miedzi (II) azotan 3 hydrat G.R.
Amonu azotan G.R. Miedzi (II) chlorek 2 hydrat G.R.
Amonu chlorek cz. Miedzi (II) chlorku 2 hydrat cz.
Amonu chlorek G.R. Miedzi (II) siarczan 5 hydrat cz.
Amonu diwodorofosforan G.R. Miedzi (II) siarczan 5 hydrat G.R.
Amonu fluorek G.R. Miedzi (II) tlenek cz.
Amonu glinu siarczan 12 hydrat G.R. Mocznik G.R.
Amonu metawanadan G.R. N-(1-Naftylo)etylenodiamina chlorowodorek G.R.
Amonu molibden 4 hydrat G.R. n-Butylo octan cz.
Amonu octan G.R. n-Butylo octan G.R.
Amonu peroksodisiarczan cz. n-Heptan cz.
Amonu peroksodisiarczan G.R. N-Heptan G.R.
Amonu siarczan cz. N,N-Dimetyloformamid cz.
Amonu siarczan G.R. Nadtlenek wodoru 30% G.R - niestabilizowany
Amonu szczawian hydrat G.R. Nadtlenek wodoru 30% zgodny z Ph.Eur.7-Suppl.7.6
Amonu tiocyjanian G.R. Naftalen G.R.
Amonu węglan G.R. Niklu (II) chlorek 6 hydrat G.R.
Amonu wodorodifluorek cz. Odczynnik Karla Fischera - roztwór A
Amonu wodorotlenek G.R. Odczynnik Karla Fischera - roztwór B
Amonu żelaza (II) siarczan 6 hydrat G.R. Odczynnik Schiffa
Amonu żelaza (III) cytrynian (zielony) cz. Ołowiu (II) azotan cz.
Amonu żelaza (III) siarczan 12 hydrat G.R. Ołowiu (II) azotan G.R.
Anilina chlorowodorek cz. Ołowiu (II) octan 3 hydrat G.R.
Anilina G.R. Ołowiu (II) octan podstawowy
Antymonu (III) chlorek cz. Ołowiu (II) tlenek żółty G.R.
Antymonu (III) chlorek G.R. Paraformaldehyd cz.
Baru chlorek 2 hydrat G.R. Pentan cz.
Baru siarczan G.R. Pentan G.R.
Baru węglan G.R. Piasek morski
Baru wodorotlenek 8 hydrat G.R. Pirogallol G.R.
Benzaldehyd G.R. Pirydyna G.R.
Benzen cz. Potasu azotan cz.
Benzen G.R. Potasu azotan G.R.
Benzyna medyczna RN zgodna z Ph.Eur. Potasu bromek cz.
Bezwodnik octowy cz. Potasu bromek G.R.
Bezwodnik octowy G.R. Potasu bromian G.R.
Bis (4-hydroksy-N-metyloaniliniowy) siarczan B.R. Potasu chloran G.R.
Butan-1-ol cz. Potasu chlorek cz.
Butan-1-ol G.R. Potasu chlorek G.R.
Butan-2-ol G.R. Potasu chlorek zgodny z Ph.Eur 7-suppl. 7.5
Cezu chlorek G.R. Potasu chromian G.R.
Chloral hydrat cz. Potasu cyjanek cz. granulowany
Chlorobenzen cz. Potasu cyjanek G.R. granulowany
Chloroform cz. stab. z amylenem Potasu dichromian cz.
Chloroform G.R. stab. z amylenem Potasu dichromian G.R.
Chromu (III) chlorek 6 hydrat G.R. Potasu disiarczan cz.
Chromu (VI) tlenek cz. Potasu disiarczan G.R.
Chromu (VI) tlenek G.R. Potasu diwodorofosforan cz.
Cykloheksan cz. Potasu diwodorofosforan G.R.
Cykloheksan G.R. Potasu diwodorofosforan zgodny z Ph.Eur.
Cynku azotan 6 hydrat G.R. Potasu fluorek G.R.
Cynku chlorek bezwodny cz. Potasu glinu siarczan 12 hydrat cz.
Cynku chlorek bezwodny G.R. Potasu glinu siarczan 12 hydrat G.R.
Cynku octan 2 hydrat G.R. Potasu heksacyjanożelazian (II) 3 hydrat cz.
Cynku siarczan 7 hydrat cz. Potasu heksacyjanożelazian (II) 3 hydrat G.R.
Cynku siarczan 7 hydrat G.R. Potasu heksacyjanożelazian (II) cz.
Cynku tlenek G.R. Potasu jodan cz.
Cyny (II) chlorek 2 hydrat cz. Potasu jodan puriss G.R.
Cyny (II) chlorek 2 hydrat G.R. Potasu jodek cz.
D-Fruktoza G.R. Potasu jodek G.R.
D-Glukoza 1 hydrat G.R. Potasu nadmanganian cz.
D-Glukoza bezwodna G.R. Potasu nadsiarczan G.R.
D-Mannitol G.R. Potasu siarczan cz.
D(+)-Maltoza 1 hydrat cz. Potasu siarczan G.R.
di-Amonu wodorocytrynian bezwodny G.R. Potasu sodu winian 4 hydrat cz.
Di-Amonu wodorofosforan cz. Potasu sodu winian 4 hydrat G.R.
di-Amonu wodorofosforan G.R. Potasu szczawian 1 hydrat G.R.
di-Potasu wodorofosforan G.R. Potasu tiocyjanian G.R.
di-Sodu winian 2 hydrat G.R. Potasu węglan bezwodny cz.
di-Sodu wodorofosforan 12 hydrat cz. Potasu węglan bezwodny G.R.
di-Sodu wodorofosforan 12 hydrat G.R. Potasu wodoroftalan G.R.
Dichlorometan cz. Potasu wodorosiarczan cz.
Dichlorometan G.R. Potasu wodorosiarczan G.R.
Difenylokarbazyd G.R. Potasu wodorotlenek cz.
Dimetylo siarczan cz. Potasu wodorowęglan G.R.
Eter dietylowy G.R. Potasu wodortlenek G.R. (płatki)
Eter dietylowy stabilny G.R. Propan-1-ol G.R.
Eter dietylowy zgodny z Ph.Eur.6-Suppl.8.8 Rezorcynol cz.
Eter naftowy 40-65 °C cz. Roztwór ferroiny 0,025 M
Eter naftowy 40-65 °C G.R. Roztwór wody krzemianowo-sodowej
Eter naftowy 80-110 °C cz. Rtęci (II) azotan hydrat G.R.
Etylometyloketon cz. Rtęci (II) chlorek G.R.
Etylometyloketon G.R. Rtęci (II) jodek czerwony G.R.
Etylu octan cz. Rtęci (II) octan G.R.
Etylu octan G.R. Rtęci (II) siarczan G.R.
Fenol G.R. Rtęci (II) tlenek czerwony G.R.
Filtr węglowy FU-1 Rtęć G.R.
Fiolet krystaliczny do mikroskopii Sacharoza G.R.
Fluoresceiny sól sodowa Siarka G.R.
Formaldehyd 36-38% G.R. Sodu azotan cz.
Fosforu pentatlenek G.R. Sodu azotan G.R.
Glicerol bezwodny G.R. Sodu azotyn cz.
Glicerol bezwodny zgodny z Ph.Eur. Sodu azotyn G.R.
Glicyna G.R. Sodu azydek G.R.
Glikol etylenowy cz. Sodu benzoesan G.R.
Glikol etylenowy G.R. Sodu bromek G.R.
Glinu azotan 9 hydrat G.R. Sodu chloran cz.
Glinu chlorek 6 hydrat cz. Sodu chlorek G.R.
Glinu chlorek bezwodny G.R. Sodu chlorek Ph.Eur.8-Suppl.8.4
Glinu siarczan 18 hydrat G.R. Sodu cyjanek cz.
Glinu tlenek cz. Sodu dichromian 2 hydrat G.R.
Glinu tlenek według Brockmann neutral Sodu diwodorofosforan 2 hydrat G.R.
Glinu wodorotlenek G.R. Sodu dodecylo siarczan G.R.
Heksan cz. Sodu fluorek cz.
Heksan G.R. Sodu fluorek G.R.
Hexametylenotetramina cz. Sodu heksametafosforan cz.
Hexametylenotetramina G.R. Sodu jodek G.R.
Hydrazyny siarczan G.R. Sodu molibden 2 hydrat G.R.
Hydrochinon do zdjęć Sodu nadchloran 1 hydrat G.R.
Hydroksylaminy chlorowodorek G.R. Sodu nadsiarczan G.R.
Izo-butanol G.R. Sodu nitroprusydek 2 hydrat G.R.
Jod G.R. Sodu octan 3 hydrat cz.
Kadmu octan 2 hydrat G.R. Sodu octan 3 hydrat G.R.
Kamfora cz. Sodu octan bezwodny G.R.
Kobaltu (II) azotan 6 hydrat G.R. Sodu pirosiarczyn cz.
Kobaltu (II) chlorek 6 hydrat G.R. Sodu pirosiarczyn G.R.
Kobaltu (II) octan 4 hydrat G.R. Sodu podfosforyn 1 hydrat cz.
Kobaltu (II) siarczan 7 hydrat G.R. Sodu podfosforyn 1 hydrat G.R.
Krzemu ditlenek G.R. Sodu salicylan G.R.
Ksylen (mieszanina izomerów) cz. Sodu siarczan 10 hydrat G.R.
Ksylen (mieszanina izomerów) G.R. Sodu siarczan bezwodny cz.
Kwas 5-sulfosalicylowy 2 hydrat G.R. Sodu siarczan bezwodny G.R.
Kwas adypinowy G.R. Sodu siarczek bezwodny cz.
Kwas askorbinowy G.R. Sodu siarczek bezwodny G.R.
Kwas azotowy 65% cz. Sodu siarczek hydrat cz.
Kwas azotowy 65% G.R. Sodu siarczek hydrat G.R.
Kwas azotowy 65% selectipur Sodu szczawian G.R.
Kwas barbiturowy G.R. Sodu tetraboran 10 hydrat cz.
Kwas benzoesowy cz. Sodu tetraboran 10 hydrat G.R.
Kwas benzoesowy G.R. Sodu tiosiarczan 5 hydrat cz.
Kwas borowy cz. Sodu tiosiarczan 5 hydrat G.R.
Kwas borowy G.R. Sodu tiosiarczan bezwodny cz.
Kwas bursztynowy G.R. Sodu węglan 10 hydrat G.R.
Kwas chlorowodorowy 25% G.R. (PE) Sodu węglan bezwodny cz.
Kwas chlorowodorowy 35-38% G.R. (max. 0.000001 %) Sodu węglan bezwodny G.R.
Kwas chlorowodorowy 35% G.R. Sodu wodorosiarczan 1 hydrat cz.
Kwas chlorowodorowy 35% zgodny z Ph.Eur. Sodu wodorosiarczan 1 hydrat G.R.
Kwas chlorowodorowy drażniący 37% selectipur Sodu wodorotlenek perełki cz.
Kwas cytrynowy 1 hydrat cz. Sodu wodorotlenek perełki G.R.
Kwas cytrynowy 1 hydrat G.R. Sodu wodorowęglan G.R.
Kwas cytrynowy bezwodny cz. Sodu wodorowęglan zgodny z Ph.Eur.6
Kwas cytrynowy bezwodny G.R. Srebra azotan G.R.
Kwas cytrynowy zgodny z Ph.Eur.8-Suppl.8.1. Srebra siarczan G.R.
Kwas edetynowy G.R. Sulfanilamid 98% cz.
Kwas fluorowodorowy 38-40% cz. Tanina Ph.Eur.6
Kwas fluorowodorowy 38-40% G.R. tert-Butyloalkohol G.R.
Kwas fluorowodorowy 38-40% selectipur Tetrachloroetylen cz.
Kwas fluorowodorowy 49-51% selectipur Tetrahydrofuran G.R.
Kwas maleinowy G.R. Tiomocznik G.R.
Kwas mrówkowy ~98% G.R. Tlenek wapnia G.R.
Kwas mrówkowy 85% cz. Toluen cz.
Kwas nadchlorowy 68% G.R. Toluen G.R.
Kwas octowy 80% G.R. tri-Potasu cytrynian 1 hydrat cz.
Kwas octowy 98% cz. tri-Sodu cytrynian 2 hydrat G.R.
Kwas octowy 99.8% G.R. tri-Sodu cytrynian 2 hydrat Ph.Eur.8 - suppl.8.4
Kwas octowy 99% G.R. tri-Sodu fosforan 12 hydrat cz.
Kwas octowy 99% zgodny z Ph.Eur. tri-Sodu fosforan 12 hydrat G.R.
Kwas oleinowy min. 70% cz. Trichloroetylen cz.
Kwas orto-Fosforowy 85% cz. Trietanoloamina cz.
Kwas orto-Fosforowy 85% G.R. Trietanoloamina G.R.
Kwas periodowy G.R. Trietyloamina cz.
Kwas salicylowy cz. Tris (hydroksymetylo) aminometan cz.
Kwas salicylowy G.R. TWEEN 80
Kwas siarkowy 90-91%, do analizy mleka Tymol G.R.
Kwas siarkowy 96% chem. cz. Wapnia azotan 4 hydrat cz.
Kwas siarkowy 96% cz. Wapnia azotan 4 hydrat G.R.
Kwas siarkowy 96% G.R. Wapnia chlorek 2 hydrat G.R.
Kwas sorbinowy sól potasowa G.R. Wapnia chlorek 6 hydrat G.R.
Kwas sulfaminowy G.R. Wapnia chlorek bezwodny G.R. proszek
Kwas sulfanilowy G.R. Wapnia chlorek bezwodny granulki G.R.
Kwas szczawiowy 2 hydrat cz. Wapnia siarczan 2 hydrat (wytrącony) G.R.
Kwas szczawiowy 2 hydrat G.R. Wapnia węglan (wytrącony) G.R.
Kwas tioglikolowy 80% G.R. Wapnia węglan cz.
Kwas trichlorooctowy G.R. Wapnia wodorotlenek cz.
Kwas tungofosforowy hydrat G.R. Wapnia wodorotlenek G.R.
Kwasu etylenodiaminotetraoctowego sól disodowa 2 hydrat cz. Żelatyna G.R.
Kwasu etylenodiaminotetraoctowego sól disodowa 2 hydrat G.R. Żelaza (II) siarczan 7 hydrat cz.
Kwasu etylenodiaminotetraoctowego sól magnezowa hydrat Żelaza (II) siarczan 7 hydrat G.R.
L-(+)- Kwas winowy cz.

Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.

Pozostałe produkty z kategorii
L-(+)- Kwas winowy G.R. [87-69-4]

L-(+)- Kwas winowy G.R. [87-69-4]

78,11 zł brutto63,50 zł netto
Kwas bursztynowy G.R. [110-15-6]

Kwas bursztynowy G.R. [110-15-6]

185,68 zł brutto150,96 zł netto
Odczynnik Hanusa

Odczynnik Hanusa

86,38 zł brutto70,23 zł netto
payu

Wszystkie prawa zastrzeżone - Odczynniki chemiczne POL-AURA - 2023
Korzystanie z tej witryny oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji możesz znaleźć w naszej Polityce Cookies.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu