wyszukiwanie zaawansowane
1 » Prekursory materiałów narkotykowych2

Kontakt

Nowości w sklepie

1
Kwas 4-acetamidobenzoesowy ≥ 99.0% [556-08-1]

Kwas 4-acetamidobenzoesowy ≥ 99.0% [556-08-1]622,21 zł brutto505,86 zł netto

Acetanilid ≥ 99.0% [103-84-4]

Acetanilid ≥ 99.0% [103-84-4]86,83 zł brutto70,59 zł netto

ABTS [30931-67-0]

ABTS [30931-67-0]311,10 zł brutto252,93 zł netto

Aceklofenak [89796-99-6]

Aceklofenak [89796-99-6]372,60 zł brutto302,93 zł netto

Acetonitryl ≥ 99.5% [75-05-8]

Acetonitryl ≥ 99.5% [75-05-8]497,41 zł brutto404,40 zł netto

2-Acetylo-6-metoksynaftalen ≥ 98.0% [3900-45-6]

2-Acetylo-6-metoksynaftalen ≥ 98.0% [3900-45-6]242,37 zł brutto197,05 zł netto

Kalceina [154071-48-4]

Kalceina [154071-48-4]19,04 zł brutto15,48 zł netto

Aftin-4 [866893-90-5]

Aftin-4 [866893-90-5]701,79 zł brutto570,56 zł netto

Adeniny siarczan ≥ 99.0% [321-30-2]

Adeniny siarczan ≥ 99.0% [321-30-2]105,82 zł brutto86,03 zł netto

Prekursory materiałów narkotykowych

Data dodania: 10-04-2018
Prekursory narkotykowe to substancje chemiczne posiadające zastosowanie przy produkcji narkotyków sklasyfikowane na podstawie rozporządzenia (WE) NR 273/2004 Parlamentu Europejskiego z dnia 11 lutego 2004 r. w sprawie prekursorów narkotykowych.


Obrót prekursorami jest nadzorowany przez odpowiednie instytucje państwowe m.in Inspektorat Sanitarny oraz Policję. Substancje te posiadają jednak szereg innych zastosowań, a ich nabycie jest możliwe pod specjalnymi warunkami. 

 

Prekursory kategorii 1

 

Sprzedaż prekursorów kategorii 1 - wyłącznie dla podmiotów posiadających zezwolenie np. apteki, punkty wydawania leków weterynaryjnych. Nie prowadzimy sprzedaży prekursorów kat. 1.

 

Tab. Prekursory narkotykowe kat. 1

Nazwa związku CAS
1-fenylo-2-propanon 103-79-7
Kwas N-acetyloantranilowy 89-52-1
Izosafrol (cis + trans) 120-58-1
3,4 metyleno- metylenodioksyfenylopropan -2-on 4676-39-5
Piperonal 120-57-0
Safrol 94-59-7
Efedryna 299-42-3
Pseudoefedryna 90-82-4
Norefedryna 14838-15-4
Ergometryna 60-79-7
Ergotamina 113-15-5
Kwas lizergowy 82-58-6

 

Prekursory narkotykowe kategorii 2

 

Zakup możliwy bez zezwolenia i rejestracji w Biurze ds. Substancji Chemicznych w zależności od wielkości zamówienia oraz rocznego zużycia substancji. W przypadku nieprzekroczenia wartości granicznych w ciągu roku nie ma konieczności dokonywania rejestracji do Inspektora ds. Substancji Chemicznych. Wymagane jest natomiast wypełnienie deklaracji zastosowania substancji oraz oświadczenia o ilości zakupionej substancji w przeciągu ostatniego roku. W przypadku przekroczenia tych ilości, należy uzyskać odpowiednie zezwolenie poprzez rejestrację oraz wyznaczenie funkcjonariusza odpowiedzialnego za handel substancjami sklasyfikowanymi. Informacje o procedurach rejestracji znajdują się na stronie: https://www.chemikalia.gov.pl/prekursory_narkotykowe_.html 

Tab. Prekursory narkotykowe kategorii 2

Nazwa związku CAS Wartości progowe / rok
Bezwodnik kwasu octowego 108-24-7 100 l
Kwas fenylooctowy 103-82-2 1 kg
Kwas antranilowy 118-92-3 1 kg
Piperydyna 110-89-4 0,5 kg
Manganian(VII) potasu 7722-64-7 100 kg
Sole substancji wymienionych w tej kategorii, w każdym przypadku gdy istnienie takich soli jest możliwe

 

Każda sprzedaż prekursora kategorii 1 oraz 2 jest odpowiednio udokumentowana. Do faktury/rachunku załączona jest wypełniona deklaracja oraz dokumenty przewozowe. Tak sporządzona dokumentacje przechowywana jest przez okres minimum 3 lat i udostępniana na wniosek właściwych organów w celu przeprowadzenia kontroli. 

 

Deklaracja zastosowani substancji wypełniana jest przy każdym zakupie, a w przypadku zakupów cyklicznych dopuszczalne jest wypełnienie deklaracji jednorazowo na okres maksymalnie 1 roku w przypadku, gdy:
- substancja zakupiona została minimum 3 razy w okresie 12 miesięcy
- sprzedawca nie ma powodów podejrzewać, że substancja zostanie użyta do nielegalnych celów
- zamówione ilości substancji odpowiadają średniemu, przeciętnemu użyciu przez danego kontrahenta 

 

Prekursory narkotykowe kategorii 3

 

Zakup poniższych substancji możliwy jest w ilościach nieograniczonych, nie jest wymagana deklaracja. Informacje o miejscu wprowadzenia do obrotu prekursorów z kat. 3 przekazywane są do Inspektora Sanitarnego, odpowiedzialnego za nadzór nad handlem prekursorami narkotykowymi na wniosek zgodnie z rozporządzenie Delegowanego Komisji (UE) 2015/1011 z dnia 24 kwietnia 2015 r. 

 

Tab. Prekursory narkotykowe kategorii 3. 

Nazwa związku CAS
Kwas chlorowodorowy (Kwas solny) 7647-01-0
Kwas siarkowy(VI) 7664-93-9
Toluen 108-88-3
Eter dietylowy (Eter etylu) 60-29-7
Aceton 67-64-1
Butanon (Keton metylowo-etylowy) 78-93-3
Sole substancji wymienionych w tej kategorii, niebędące solami kwasu chlorowodorowego i kwasu siarkowego(VI) w każdym przypadku, gdy istnienie takich soli jest możliwe.

 

Powiadomienie właściwych organów

 

Sprzedawcy prekursorów na podstawie rozporządzenia (WE) NR 273/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lutego 2004 r. w sprawie prekursorów narkotykowych zobowiązani są do powiadamiania właściwych organów o próbie nietypowych zamówień oraz transakcjach prekursorów narkotykowych budzących podejrzenia nielegalnego zastosowania do produkcji substancji psychotropowych lub odurzających. 


Przejdź do strony głównej
Oprogramowanie sklepu shopGold.pl